Bradica | Brada 'Samo za bradu'

RMRS e-knjiga o bradi

Kozja bradica je vrsta brade koja se nosi na bradi, slično bradi Billy Goat-a i nikad ne bi trebala biti povezana s brkovima.Pravilna kozja bradica trebala bi imati kosu točno ispod donje usne, a standardna veličina bradice mora biti jednaka širini usta bradavice.Da bi uzgajao kozju bradicu, bradonja mora dopustiti da dlaka ispod donje usne izraste dolje u dio brade koji raste na bradi.

Stranice se zatim definiraju kao okomite crte ili blago zakrivljene, na temelju bradove sklonosti, a kosa se zatim zaokružuje na dnu brade.Kliknite ovdje da biste se vratili na 20 grafika infografskih stilova brade.